เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ป้ายกำกับ รับสมัครคัดเลื่อบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลื่อบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลื่อบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

29 พ.ย. 2560 0 2,250

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชกการ)

1
^