เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ป้ายกำกับ เลื่อนการเรียนการสอน

ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนการเรียนการสอน ภาคสมทบ / ปริญญาตรี
ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนการเรียนการสอน ภาคสมทบ / ปริญญาตรี

28 ส.ค. 2563 0 162

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเลื่อนการเรียนการสอน ภาคสมทบ / ระดับปริญญาตรี เพื่อชดเชยวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ คือ วันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๖๓

1
^