เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

งานบุคลากร

​ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำ ระหว่างวันที่  17-30 พฤษภาคม  2564

 
วัน วันที่  เดือน  ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชือ
จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
อังคาร 18 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 19 พฤษภาคม 2564 ลงเวลามา ลงเวลากลับ เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2564
ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564
าร์ 22 พฤษภาคม 2564
อาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2564ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำ ระหว่างวันที่  1-16 พฤษภาคม  2564
วัน วันที่  เดือน  ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชือ
จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
อังคาร 4 พฤษภาคม 2564 - - -
พุธ 5 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 6 พฤษภาคม 2564
เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 8 พฤษภาคม 2564 - - -
อาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2564 - - -
จันทร์ 10 พฤษภาคม 2564 - - -
อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 12 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 15 พฤษภาคม 2564 - - -
อาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564 - - -ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำ ระหว่างวันที่  21-30 เมษายน  2564
วัน วันที่  เดือน  ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชือ
จันทร์ 19  เมษายน 2564
อังคาร 20  เมษายน 2564
พุธ 21  เมษายน2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 22  เมษายน 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 23  เมษายน 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 24 เมษายน 2564 - - -
อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 - - -
จันทร์ 26 เมษายน  2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
อังคาร 27 เมษายน  2564

เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 28  เมษายน 2564

เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 29  เมษายน  2564

เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 30  เมษายน 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
 
9 พฤษภาคม 2564
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^