เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ป้ายกำกับ งานบุคลากร

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 มิ.ย. 2564 0 2

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพี่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานวางแผนและงบประมาณ)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพี่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานวางแผนและงบประมาณ)

19 ก.พ. 2564 0 176

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพี่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งาบวางแผนและงบประมาณ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ

17 ก.พ. 2564 0 76

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรกการ (งานวางแผนและงบประมาณ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

10 ก.พ. 2564 0 91

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)

05 ก.พ. 2564 0 155

สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราขการสมัครไต้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค บูรพาปราจีน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาช่างยนต์

29 ม.ค. 2564 0 186

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

23 ธ.ค. 2563 0 129

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ

19 พ.ย. 2562 0 306

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 45 ปี รับสมัครตั้งแต่ 19 -24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

31 ต.ค. 2562 0 19

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

30 ต.ค. 2562 0 275

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่)

29 ต.ค. 2562 0 259

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะ กำหนดวัด เวลา สถาที่ ประเมินสรรถนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะ กำหนดวัด เวลา สถาที่ ประเมินสรรถนะ

28 ต.ค. 2562 0 312

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะ กำหนดวัด เวลา สถาที่ ประเมินสรรถนะ ในการคัดเลือกบุคลาคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม) ๑ ตำแหน่ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม) ๑ ตำแหน่ง

16 ต.ค. 2562 0 236

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม) ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

16 ต.ค. 2562 0 253

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิทยาศาสตร์ ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรกการ
ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรกการ

30 เม.ย. 2562 0 342

ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรกการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

^