เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

                           
ศูนย์บ่มเพราะ วิชาผู้ประกอบการ

หมูปิ้งนมสด แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมูปิ้งนมสด


แซนวิช หรรษา  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แซนวิช  หรรษา

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ (อบรมเขียนแผนธุรกิจ)

1
^