เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประวัติ

     ประวัติ ความเป็นมา ของ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน              

 
                  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  เดิมชื่อวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน  แห่งที่ 2 ตั้งอยู่  เลขที่ 18หมู่  12  ต. ศรีมหาโพธิ อ. ศรีมหาโพธิ  จ. ปราจีนบุรี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2540  โดยนายสงวน บุญปิยทัศน์ รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษาและนายวิจิตร ติจันทึก  ผู้อำนวยการกองวิทยาลัยเทคนิค (ตำแหน่งในขณะนั้น)  มอบหมายให้คณะทำงานจากวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน  นำโดยนายวัชระ  อนุศาสนกุล จัดทำโครงการและออกสำรวจจัดหาพื้นที่
                ต่อมาคณะทำงานได้ประสานงานกับนายสุเทพ  รอดแป้น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีประสานงานขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์จากสภาตำบลศรีมหาโพธิ โดยนายถาวร  อินทีวร ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในขณะนั้น นายสุดจิต  นิมิตรกุล ให้การสนับสนุนจัดตั้งวิทยาลัยช่างกลปทุมวันแห่งที่ 2 ขึ้นจึงได้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งหนองผักกาดซึ่งเดิมใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ  อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี บนเนื้อที่จำนวน 100 ไร่อยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม 304 และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ได้ขอถอนสภาพที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
"บุคลิกภาพดี  จบแล้วมีงานทำ"

 
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
"สถานศึกษามุ่งเน้น  ส่งเสริมการมีงานทำ"

 
ต้นไม้ประจำวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
 "ต้นราชพฤกษ์"

 
สีประจำวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนเหลือง – แดงเลือดหมู

 
 

^