เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
 
ระดับขั้น จำนวน(คน)
ผู้บริหาร 4
ข้าราชการ 11
พนักงานราชการ 14
ครูพิเศษสอน 7
บุคลากรทางการศึกษา 12
นักการภารโรง 4
^