เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

งานบุคลากร

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำ ระหว่างวันที่  18-22 มกราคม  2564
วัน วันที่  เดือน  ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชือ
จันทร์ 18  มกราคม 2564 เช็คเวลามา / เช็คเวลากลับ
อังคาร 19 มกราคม 2564 เช็คเวลามา / เช็คเวลากลับ
พุธ 20  มกราคม 2564 เช็คเวลามา / ช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 21  มกราคม 2564 ลงชื่อมา ลงชื่อกลับ ช็คเวลามา / เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 22  มกราคม 2564
 

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำ ระหว่างวันที่  11-12 มกราคม  2564
วัน วันที่  เดือน  ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชือ
จันทร์ 11  มกราคม 2564 เช็คเวลามา /เวลากลับ
อังคาร 12  มกราคม 2564 เช็คเวลามา / เช็คเวลากลับ
พุธ 13  มกราคม 2564 เช็คเวลามา / เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 14  มกราคม 2564 เช็คเวลามา / เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 15  มกราคม 2564 เช็คเวลามา / ช็คเวลากลับ 
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^