เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

งานบุคลากร

​​ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำ ระหว่างวันที่  13-27 กรกฎาคม  2564
วัน วันที่  เดือน  ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชือ
อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 14 กรกฎาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 17 กรกฎาคม 2564
อาทิตย์ 18 กรกฎาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลั
จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564
เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 21 กรกฎาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 ลงเวลามา ลงเวลากลับ เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564 ลงเวลามา ลงเวลากลับ เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 24 กรกฎาคม 2564 - - -
อาทิตย์ 25 กรกฎาคม 2564 ลงเวลามา ลงเวลากลับ เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
จันทร์ 26 กรกฎาคม 2564 - - -
อังคาร 27 กรกฎาคม 2564 ลงเวลามา ลงเวลากลับ เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
 
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^