เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

งานบุคลากร

​​​ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำ ระหว่างวันที่  1-12 กันยายน  2564
วัน วันที่  เดือน  ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชือ
พุธ 1 กันยายน 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 2 กันยายน 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 3 กันยายน 2564 ลงเวลามา ลงเวลากลับ เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 4 กันยายน 2564 - - -
อาทิตย์ 5 กันยายน 2564 ลงเวลามา ลงเวลากลับ เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
จันทร์ 6 กันยายน 2564
อังคาร 7 กันยายน 2564
พุธ 8 กันยายน 2564
พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
ศุกร์ 10 กันยายน 2564
าร์ 11 กันยายน 2564
อาทิตย์ 12 กันยายน 2564


​​ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำ ระหว่างวันที่  3-31 สิงหาคม  2564
วัน วันที่  เดือน  ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชือ
อังคาร 3 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 4 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 7 สิงหาคม 2564 - - -
อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
อังคาร 10 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 11 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 12 สิงหาคม 2564 - - -
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 14 สิงหาคม 2564 - - -
อาทิตย์ 15 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
จันทร์ 16 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
อังคาร 17 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 18 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 21 สิงหาคม 2564 - - -
อาทิตย์ 22 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
จันทร์ 23 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
อังคาร 24 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พุธ 25 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
าร์ 28 สิงหาคม 2564 - - -
อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ
อังคาร 31 สิงหาคม 2564 เช็คเวลามา/เช็คเวลากลับ 
1
^