เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการชุมชนศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ตามแนววิถีชีวิตใหม่ ส่งเสริมการเรืยบร้ส่ผู้เรียน และชุมชน วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการชุมชนศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ตามแนววิถีชีวิตใหม่ ส่งเสริมการเรืยบร้ส่ผู้เรียน และชุมชน วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กหรอนิกส์(e-bidding)


ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก!

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^