เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  ๒ ตำแหน่ง
๑. ผ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ๑  ตำแหน่ง
๒ ฝ่ายวิชาการ  งานหลักสูตร  ๑  ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงค์
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1551004335.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^