เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถ)

ทั้งนี้  ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว  และเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐  น. ณ ห้องบุคลากร  อาคารอำนวการ  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์

http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1577158668.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^