เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
สาขาวิชาช่างยนต์ ๑ ตำแหน่ง
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ๑ ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก! http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1607074956.pdf


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^