เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุระการ

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1557754954.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^