เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยhttp://burapaprachin.ac.th/datas/file/1668229118.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^