เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเจ้าหน้าที่งานบัญชี

 ประกาศ เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเจ้าหน้าที่งานบัญชีhttp://burapaprachin.ac.th/datas/file/1667469163.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^