เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

เอกสารใบลงทะเบียนเรียนภาคสมทบ

     

อกสารใบลงทะเบียนเรียนภาคสมทบ

                 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคสมทบ 
                    โดยวิทยาลัยฯและกำหนดวันลงทะเบียน  ดังนี้
                     1. บล็อกที่ 1 ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 มกราคม 2564
                     2. บล็อกที่ 2 ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม -  5  กุมภาพันธ์  2564

โดยลงทะเบียนผ่านะนาคารได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร  หากเกินกำหนดระยะเวลาจะต้องเสียค่าปรับ 50 บาท
   บล็อกที่ 1 ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 มกราคม 2564 (เรียน  6 ธ.ค.63 - 10 มกราคม 64)
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน 

ระดับ ปวช. ทุกแผนกวิชา   
ระดับ ปวส.ทุกแผนกวิชา   

**ลยกำหนดลงทะเบียนตามเวลา บล็อกที่่ 1 ค่าปรับ 50 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร !!!
ระดับ ปวช. ทุกแผนกวิชา  =>  
ระดับ ปวส.
ทุกแผนกวิชา   =>  


---------------------------------------------------------------------------------------------
  
บล็อกที่ 2 ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม -  5 กุมภาพันธ์  2564 (เรียนวันที่  17 ม.ค.-7 ก.พ.64)
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
ระดับ ปวช. ทุกแผนกวิชา   =>  
ระดับ ปวส.ทุกแผนกวิชา     =>   
           

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^