เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายนาวี ศรีหะทัย

  หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย โคกระบือ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาววิญญู สอนจ้อย

  ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

^