เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย โคกระบือ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาววิญญู สอนจ้อย

  ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาวนพศร ไชยรัตน์

 • thumbnail

  นายนรนิติ พรหมพื้น

  หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

^