เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวนฤทธิ์ บุญประกอบ

  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นายปรัชญา พลอยนิล

  ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางวลัยพร เนรมิตร

  ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี เฉลิมศรี

  ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นายนัฐกฤษ วงษ์จำปา

  ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

^