เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 904

^