เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ พิธีฉลองฯ

^