เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทาน

^