เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ทำบุญโดมอเนกประสงค์และวันสถาปนาวิทยาลัย

^