เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน (ครบรอบ 21 ปี)

^