เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรกการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง  ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรกการ  จำนวน  ๓ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  (งานบุคลากร)          จำนวน  ๑  ตำแหน่ง
๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  (งานสารบรรณ)        จำนวน  ๑  ตำแหน่ง
๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  (งานกิจกรรม)          จำนวน  ๑  ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดประกาศ ตามลิงค์
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1556695047.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^