เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ป้ายกำกับ งานบุคลากร

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ

19 พ.ย. 2562 0 155

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 45 ปี รับสมัครตั้งแต่ 19 -24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

31 ต.ค. 2562 0 19

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

30 ต.ค. 2562 0 178

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่)

29 ต.ค. 2562 0 158

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะ กำหนดวัด เวลา สถาที่ ประเมินสรรถนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะ กำหนดวัด เวลา สถาที่ ประเมินสรรถนะ

28 ต.ค. 2562 0 204

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะ กำหนดวัด เวลา สถาที่ ประเมินสรรถนะ ในการคัดเลือกบุคลาคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม) ๑ ตำแหน่ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม) ๑ ตำแหน่ง

16 ต.ค. 2562 0 142

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม) ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

16 ต.ค. 2562 0 185

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิทยาศาสตร์ ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรกการ
ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรกการ

30 เม.ย. 2562 0 227

ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรกการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

01 มิ.ย. 2561 0 746

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักนักงานราชการทั้วไป (ตำแหน่งครู)
ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักนักงานราชการทั้วไป (ตำแหน่งครู)

11 พ.ค. 2561 0 795

กลุ่มวิชา 204 สาขาเมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา 411 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 (ในวัน เวลา ราชการ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (ตำแหน่งครู)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (ตำแหน่งครู)

11 พ.ค. 2561 0 815

ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (ตำแหน่งครู)

1
^