เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ป้ายกำกับ งานบุคลากร

ขอเลื่อนกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)
ขอเลื่อนกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

06 ต.ค. 2564 0 39

ขอเลื่อนกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ (ตำแหน่งครู)
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ (ตำแหน่งครู)

16 ก.ค. 2564 0 95

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) คลิก!!ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ : 02การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ประกาศ : 02การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

08 ก.ค. 2564 0 36

ประกาศ : เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 08/07/2021

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี)

05 ก.ค. 2564 0 46

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี) สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. เว้นวันหยุดราชการได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบูรพา

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 มิ.ย. 2564 0 3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดาวน์!!โหลดเอกสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ

23 มิ.ย. 2564 0 34

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรกการ (งานทะเบียน) คลิกดาวน์โหลด!!เอกสาร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

22 มิ.ย. 2564 0 96

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง สาขาวิชาช่างยนต์ ๑ ตำแหน่ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง คลิก!!ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 มิ.ย. 2564 0 124

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพี่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานวางแผนและงบประมาณ)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพี่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานวางแผนและงบประมาณ)

19 ก.พ. 2564 0 277

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพี่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งาบวางแผนและงบประมาณ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ

17 ก.พ. 2564 0 127

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรกการ (งานวางแผนและงบประมาณ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

10 ก.พ. 2564 0 133

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)

05 ก.พ. 2564 0 325

สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราขการสมัครไต้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค บูรพาปราจีน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาช่างยนต์

29 ม.ค. 2564 0 274

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

23 ธ.ค. 2563 0 179

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ

19 พ.ย. 2562 0 377

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 45 ปี รับสมัครตั้งแต่ 19 -24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

31 ต.ค. 2562 0 19

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ

^