เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม) ๑ ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม) ๑ ตำแหน่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวโหลดประกาศ ตามลิงค์ด้านล่าง >>
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1571720069.pdf
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^