เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศ : เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ : เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ : เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16 ก.ย. 2564 0 170

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 13 - 24 กันยาน 2564 คลิก!!ดาวน์โหลดเอกสาร

1
^