เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลื่อบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ทดสอบข่าวสารจากงานบุคลากร
รับสมัครคัดเลื่อบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)
จำนวน 2 อัตรา
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า  จำนวน  1 อัตรา
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  วาขาการบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
ดาวน์โหลดไฟล์
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1512635762.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^