เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ป้ายกำกับ งานบัญชี

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

09 ธ.ค. 2565 0 1

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัย
ประกาศ กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัย

02 ธ.ค. 2565 0 72

ประกาศ กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัย

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

12 พ.ย. 2565 0 118

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเจ้าหน้าที่งานบัญชี
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเจ้าหน้าที่งานบัญชี

03 พ.ย. 2565 0 78

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเจ้าหน้าที่งานบัญชี

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่งานบัญชี
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่งานบัญชี

10 ต.ค. 2565 0 91

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่งานบัญชี

1
^