โครงการน้ำปั่นผลไม้ เปิดบริการ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป