"""คณะผู้บริหาร" " "

     
นายมนตรี แสงนวกิจ   นายอภัย  งามแสง
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร   รองฯ ฝ่ายวิชาการ
     
     
นายชุมพล  ขัดเกลา   นายพัศดี โคกระบือ
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   ทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
как узнать количество запросов в googleлобановский харьковалександр лобановский жена